Firmast

Firmast

Eesti jäätmevaldkonna eesmärk on taaskasutada võimalikult palju tarbimisest üle jäävaid materjale ehk jäätmeid. Osaühing ADOXA on alates 2013 a jäätmekäitlusega tegelev ettevõte, mis aitab jäätmetel jõuda taaskasutamiseni. Firma tegeleb peamiselt ehitus- ja lammutusjäätmete veo ning sorteerimisega, samuti tegeleme muude tavajäätmete veoga Harjumaal ning Ida-Virumaal. Peale jäätmete käitlemise osutame tehnika rentimise teenuse. Meie igapäevase töö eesmärgiks on pakkuda meie klientidele usaldusväärset koostööd koos paindlike hindadega.

Jäätmekäitlusalaseks tegevuseks omame jäätmelubasid nr L.JÄ/325012, nr L.JÄ/329590 ning jäätmekäitleja registreerimistõendit nr JÄ/323703. Meie jäätmekäitlusalane tegevus on kooskõlas Eesti seadusandlusega.

Parima teenuste lahenduse leidmiseks palun võta ühendust meie tegevdirektoriga tel 523 5444.