Jäätmete väljavedu

Jäätmete väljavedu

Jäätmed on inimtegevuses tekkinud esemed, materjalid või nende jäägid, mis kuuluvad kasutusest kõrvaldamisse, näiteks kõlbmatuks muutunud või saastunud materjalid, ehitusprotsesside jäägid jms.

Me puutume prügiga iga päev kokku. Tarbimise kasvuga paratamatult suureneb ka prügi teke.   Selleks, et säästa loodusressursse ning hoida meie elukeskkonda inimväärsena, tuleb jäätmete tekkimist vältida nii palju kui võimalik. Juba tekkinud jäätmeid tuleb keskkonnasõbralikult koguda ja võimalusel rohkem taaskasutada. Meie firma tegelebki  tavajäätmete (peamiselt ehituses tekkinud) kogumise, nende eelsortimisega ning taaskasutusse suunamisega.

Jäätmete väljavedu  on võimlik tellida nii Harjumaal, kui ka Ida-Virumaal või te võite tuua oma jäätmed ise Narvas (Töökoja 3) ja Tallinnas (Nõlva 7a) asuvatesse jäätmekäitluskohtadesse.

Meie kogume  järgmiseid tavajäätmeid:

Segaehitusjäätmed, betoon, tellised, keraamikatoodete jäätmed, kivid ja pinnas, süvenduspinnas, puit, tekstiil, suurjäätmed, vanarehvid, katlamajade jäätmed, paberpakend, plastpakend, segapakend, puitpakend, majapidamispraht (nõud, rõivad) jms.