Jäätmete vastuvõtt Ida-Virumaal

 

Kood

Код

Nimetus

Наименование

Hind EUR/
tonn
(käibe
maksuta)

Hind EUR/
tonn
(käibe
maksuga)

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (oksad)

Отходы лесного хозяйства (ветви)

40,00

48,00

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (puulehed)

Отходы лесного хозяйства (листва деревьев)

40,00

48,00

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (kännud, juured jms)

Отходы лесного хозяйства (пни, корни)

40,00

48,00

04 02 21

Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

Необработанные текстильные отходы

70,00

84,00

04 02 22

Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

Обработанные текстильные отходы

70,00

84,00

15 01

Pakendid

Упаковка

15 01 01

Kartongpakend

Картонная упаковка

0,00

0,00

15 01 01

Kartongpakend (määrdunud)

Картонная упаковка (загрязненная)

50,00

60,00

15 01 02

Kile (värvitu)

Бесцветная пленка

0,00

0,00

15 01 03

Puitpakend (puidualused)

Деревянная упаковка (деревянные ящики и поддоны)

40,00

48,00

15 01 06

Segapakend

Смешанная упаковка

20,00

24,00

15 01 06

Segapakend (määrdunud)

Смешанная упаковка (загрязненная)

80,00

96,00

16 01

Romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
Отходы возникшие в сфере транспорта при разборке и обслуживании

16 01 19

Plast

Пластик

70,00

84,00

16 01 20

Klaas

Стекло

70,00

84,00

17 01

Ehitus- ja lammutuspraht

Смешанные строительные отходы

17 01 01

Betoon, betoonitükid (va kips)

Бетон, куски бетона (исключая гипсокартон)

13,00

15,60

17 01 02

Tellised

Кирпич

13,00

15,60

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

Плиты и керамические изделия

20,00

24,00

17 02 01

Puit (värvimata, immutamata)

Дерево (не пропитанная и не окрашенная древесина)

20,00

24,00

17 02 02

Klaas (va aknaplokid ja peeglid)

Стекло (исключая стеклопакеты и зеркала)

65,00

78,00

17 05 04

Kattepinnas (pinnas ja kivid)

Грунт (камни и почва)

13,00

15,60

17 09 04

Ehitus- ja lammutuspraht (va ohtlikke aineid sisaldavad materjalid: asbest, eterniit, elavhõbe jms)

Смешанные строительные отходы (исключая материалы содержащие опасные вещества: асбест, этернит, ртуть и т.д.)

70,00

84,00

20 ..

Olmejäätmed

Бытовые отходы

20 01 01

Paber ja kartong

Бумага и картон

00,00

0,00

20 01 10

Rõivad

Одежда

70,00

84,00

20 01 11

Tekstiil

Tекстиль

70,00

84,00

20 01 38

Puit

Дерево

40,00

48,00

20 01 39

Plastid

Пластик

70,00

84,00

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Биоразлагающиеся садово-парковые отходы

40,00

48,00

20 03 03

Tänavapühkmed

Уличный смет

77,00

92,40

20 03 07

Suurjäätmed

Крупногабаритные отходы

77,00

92,40